Project Description

UŞI ANTIFOC | CORTINE ŞI PERDELE ANTI FOC 

Pentru segmentul de uși antifoc caracteristicile tehnice încadrează în categoria de măsuri de protecţie pasivă având rol în modelarea incendiului şi a efectelor acestuia încă din faza incipientă. În ceea ce privește segmentul de uși antifoc, cortinte și perdele antifoc nu se indexează operaţiuni speciale pe timpul desfăşurării incendiului. Uşile antifoc au un dublu rol, securizarea căii de evacuare a persoanelor din clădire în caz de incendiu şi oprirea expansiunii acestuia. Elementele pasive menţin focul în prima fază, aceea de extindere, împiedicând atingerea fazei de flash-over (momentul în care brusc se aprind toate materialele combustibile din incintă şi în care se ating temperaturi foarte mari 1000-2000°C).

Inovaţiile în domeniu au adus şi o micşorare a costurilor pe care le presupun soluţiile de protecţie la foc. Analizele făcute de Aluterm Group au relevat o scădere a costurilor de până la 50% în cazul utilizării unor soluţii de generaţie nouă. Această variaţie a costurilor a contribuit la creşterea interesului pentru soluţii de tipul – stop foc. Aluterm Group estimează o creştere a pieţei de 60 de procente pentru următorii 5 ani.

Informaţiile statistice arată că pagubele produse unei clădiri în care sunt folosite elemente pasive de protecţie ( uși antifoc, cortine și perdele antifoc)  la foc sunt diminuate cu până la 70%. Acest procent diferă în funcţie de nivelul de securitate la incendiu care se calculează drept funcţie de risc (riscul se obţine corelând probabilitatea producerii incendiului şi nivelul consecinţelor acestuia).

Montaj uși antifoc:

In ceea ce privește montajul de uși antifoc, știm cât de important este ca totul să meargă ca pe roate și tocmai din acest motiv, echipele noastre sunt unite și cooperează pentru a oferi cele mai performante servicii! Mizăm pe calitate de excepție și pe găsirea soluției optime pentru fiecare proiect. Periodic sunt efectuate teste de procedură şi  cursuri de specialzare pentru fiecare segment de produs în parte pentru a fi întotdeauna în pas cu evoluţiile tehnologice.  Toate serviciile oferite se desfăşoară in condiţii de maximă siguranţă atât pentru client cât şi pentru membrii echipei.